Magunkról

A Gyulai Megyei Kórházat 1828-ban, a vármegyei közgyűlés határozata alapján, döntően elmebetegek ellátására alapították. Megnyitására azonban csak két évtized múltán, 1846. május 1-én került sor. Az akkori, közadakozásból felállított 10 ágyon gyógyító intézmény még 1860-ban is csak 16 ággyal állt a megye lakosságának rendelkezésére.
A mai pavilonok építését a XX. század elején kezdték el, a kórház jelenkori történetének egyik legnagyobb arányú fejlesztése keretében. 1924-ben került állami kezelésbe, ezzel egyidejűleg újabb pavilonokat építettek.
A gyulai megyei kórház, fennállásának 140. évfordulóján, 1986-ban vette fel Pándy Kálmán nevét.
Pándy Kálmán, neves elmegyógyász, 1898-tól 1905-ig volt kórházunk Elmeosztályának vezetője. Az Ő nevét viseli a liquor (az agyvíz) vizsgálatok közül a Pándy-reakció, amely világhírűvé vált.
Az alapítás óta eltelt több mint másfél évszázad alatt orvosok és szakdolgozók százai, közöttük számos kiemelkedő személyiség fáradozott azon, hogy a kórházban az orvostudomány legkorszerűbb módszereivel gyógyítsák és ápolják a betegeket.

Missziónk:
Hagyomány és korszerűség, kórházunk működésének két alapértéke.
Munkatársaink ennek szellemében végzik munkájukat.

A Pándy Kálmán Megyei Kórház 1472 ággyal és közel 140 járóbeteg szakrendeléssel a kialakított beteg-beutalási rend szerint végzi a betegek ellátását. Gyógyító egységeinkben szolgáltatásainkkal igyekszünk megfelelni a lakosság egészségügyi ellátással kapcsolatos jogos kívánalmainak csakúgy, mint az egészségügy korszerű szakmai követelményeinek.

A magas színvonalú ellátást mintegy 2200 munkatársunk biztosítja, akik évente 40.000 fekvő- és további 700.000 járóbeteget látnak el. A kiemelkedő gyógyító és ápolási-gondozási teljesítményt csak megfelelő képzettséggel és elhivatottsággal rendelkező munkatársak tudják biztosítani, amelyhez minden támogatást igyekszünk számukra megadni.

Épületeink és műszerparkunk folyamatos bővítése, korszerűsítése által igyekszünk a kor követelményeinek megfelelően növelni az ellátás biztonságát és komfortfokozatát. Az elmúlt években kiemelt jelentőségű beruházásokra került sor kórházunkban, amelyek közül kiemelendő a Fertőző és Diszlokációs Pavilon, a Központi Orvosi Ellátó Épülettömb, a felújított pszichiátriai tömb, a teljesen megújult Szeghalmi Fekvő- és járóbeteg ellátó egység, illetve a Sitka 1. sz. telephelyünk felújításai. Az épületek rendbehozatala mellett a számos műszer-beszerzés is megvalósult, így pl.: a Röntgen Osztály modern képalkotó műszereinek beszerzése. Az új CT, MRI, valamint DSA, illetve a röntgen diagnosztika digitalizálása a legkorszerűbb technikával teszi gyorsabbá és hatékonyabbá a betegek kivizsgálását. A diagnosztika területén a közeljövőben a Patológiai Osztály korszerűsítésére kerül sor.

Hosszútávon megvalósítani kívánt orvos szakmai elképzeléseink szerint, a fejlesztések kapcsán arra törekszünk, hogy az Intézményben a szívsebészet, és a szervátültetés kivételével a sebészeti szakmák mindegyike, a mindenkori szakmai színvonalnak megfelelően folyamatosan fejlődjön, pl.: mellkas sebészet, fej-nyak sebészet korszerű műtéti eljárásainak bevezetése, a jelenlegi műtéti repertoár fejlesztése.
A belgyógyászati szakmák tekintetében elengedhetetlen a heamodinamikai laboratórium mielőbbi kialakítása, a szívkatéterezés elindítása, valamint a lehetőségekhez mérten a hematológiai ágyszám fejlesztése.
Napjaink makro- és mikrogazdasági mutatói alapján a jövőben mindenképpen gondolkodni kell a telephely racionalizálás lehetőségében.
A telephelyek vonatkozásában az alábbi fejlesztéseket tervezzük az elkövetkezendő 10 évben.
Az aktív betegellátást, mint azt a céloknál már jeleztük, elsősorban a központi telephelyre kívánjuk koncentrálni.
A krónikus és rehabilitációs ellátást, pedig a Sitka 1., illetve a mezőhegyesi és szeghalmi telephelyeken kívánjuk biztosítani.
További fejlesztéseinket elsősorban pályázati forrásból kívánjuk korszerűsíteni, így pl.: a sürgősségi ellátást, az un. „egykapus sürgősségi rendszer” formájában, a helikopter leszállóhely kerül kialakításra a Semmelweis utcai telephelyen stb.
Történelmünk egyik értékes öröksége, a központi telephelyen található felszentelt kápolna –jelenleg orvosi könyvtár –, amelyet a közeljövőben eredeti funkciójának kívánunk visszaadni.
Számunkra hivatásunk gyakorlása során „a beteg érdeke a legfőbb törvény”, hitvallásunk alapján szolgáljuk a hozzánk segítségért fordulókat.